Menu Error Warning Confirm Info Close Sort Facebook Twitter Instagram YouTube

adept i gro

Adepterna i Gro är företagare på landsbygden inom jordbruk, trädgårds- och/eller rennäringsföretag med ett uttryckt intresse för att utveckla sin verksamhet vidare. För adepterna i Gro innebär deltagande i programmet en affärsmässig och professionell utveckling och en vägledning genom en kvalitativ kontakt med intressanta mentorer och företag. Genom insikt i olika branscher i de gemensamma träffarna, och individuell vägledning av sin mentor, får adepterna ett bollplank och stöd för sin egen företagsutveckling. Dessutom bygger de ett värdefullt nätverk med både andra adepter och mentorer, samt med representanter för Gros partners.

Att vara adept i Gro är kostnadsfritt.

ansök om att bli adept i gro

Intresserad av att delta som adept i Gro? Du ansöker genom att skicka ett mail till adept@gromentor.se där du beskriver dig själv och din verksamhet lite närmare, framförallt genom att svara på dessa frågor:

  • Vem är du och vad gör du idag?
  • Vad bedriver du för verksamhet?
  • Vilka är dina största professionella utmaningar, personligen och verksamhetsmässigt?
  • Vad har du för förhoppningar på ett deltagande i Gro mentorprogram?

Du får återkoppling direkt på mail om nästa steg, som blir ett telefonsamtal, och därefter också ett personligt möte för att förstå dina behov och önskemål bättre i matchningsprocessen mot en lämplig mentor.

datum

Matchningsprocessen pågår löpande under hela programmets gång, men inkom med din ansökan så snart du kan. De gemensamma träffarna för programmet följer ett rullande schema som man hoppar på beroende på när man gått igenom matchningsprocessen. Mer information om detta när du ansöker om deltagande!

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm