Menu Error Warning Confirm Info Close Sort Facebook Twitter Instagram YouTube

om landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som Gro är en del av, består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden och fördelas av Jordbruksverket. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat för att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla.

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Uppdraget är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Jordbruksverket administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet och ansvarar för utbetalningar av EU-stöd till jordbrukare från Europeiska garantifonden för jordbruk samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samtidigt som länsstyrelserna ansvarar för handläggningen av flertalet av dessa EU-stöd.

Mer information finns på www.jordbruksverket.se

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm