Menu Error Warning Confirm Info Close Sort Facebook Twitter Instagram YouTube

om gro

Mentorprogrammet Gro syftar till att hjälpa landsbygdsföretag stärka och utveckla sin verksamhet genom att erbjuda företagaren - adepten - en individuellt utvald mentor. Mentorns roll är att inspirera, stötta, förmedla kunskap och möjliggöra för företagaren att bygga nätverk och identifiera utvecklingsmöjligheter utifrån sin egen kunskap och erfarenhet. Adepten får då möjlighet att utvecklas med mentorns hjälp och med det ramverk som erbjuds inom Gro.

program i två regioner

Gro mentorprogram startar upp i två regioner under 2017 - mellersta Sverige, som inkluderar Stockholms län, Uppsala län, Södermanland, Gävleborgs län, Örebro län, Dalarnas län och Västmanland, och södra Sverige, som inkluderar Skåne och Blekinge.

Varje omgång erbjuder 20 platser för företagare inom jordbruk, trädgårds- och/eller rennäring att delta som adepter. Matchningen mot en lämplig mentor utgår från adeptens bakgrund, verksamhet, utmaningar, behov och önskemål för att hitta bästa möjliga person.

upplägg

Gro löper under drygt ett års tid med det individuella och regelbundna mötet mellan mentor och adept i centrum. Dessutom anordnas gemensamma träffar regelbundet för att ge programmet ett ramverk för utveckling och ett nätverk deltagarna emellan. Träffarnas karaktär beskrivs nedan:

utvecklingsträffar

Utvecklingsträffarna syftar till att utbilda, utveckla och inspirera adepter och mentorer löpande i mentorprogrammet. Innehållet utvecklar både mentor och adepten i relationen dem emellan och tillhandahåller verktyg för företagsutveckling och personlig utveckling. Träffarna syftar också till att inleda och avsluta programmet på ett bra sätt samt att ge alla deltagare ett värdefullt nätverk.

mentor-adeptträffar

Varje mentor-adept-relation hittar sitt eget format och innehåll för att passa adeptens behov och möjliggöra att han/hon kan ta emot den vägledning som mentorn kan ge. Stöd och inspiration till detta fås genom utvecklingsträffarna och vid behov finns det också möjlighet till en mer individuell uppföljning. Målet är att mentorn och adepten ska hinna träffas minst åtta gånger för att bygga en kvalitativ relation som bidrar till att utveckla adeptens verksamhet.

deltagande och information

Intresserad av att bli adept? Ansök till programmet här.

Intresserad av att bli mentor? Läs mer och sänd in din intresseanmälan här.

Ladda ner en broschyr om programmet här.

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm