Menu Error Warning Confirm Info Close Sort Facebook Twitter Instagram YouTube

partnerskap

Gro samarbetar med företag med intresse för att stötta lokala jordbruks-, trädgårds- och/eller rennäringsföretag. Partnerskap i Gro erbjuds företag och organisationer som vill bygga långsiktiga och nära relationer med landsbygdsföretag med ambitionen att utveckla sin verksamhet. Partnerskapet antar tre olika dimensioner som tillsammans skapar nya affärsmöjligheter för såväl adepter och mentorer som partnerföretag:

kunskapspartner
Partnern delar med sig av och får tillbaka kunskap som är relevant för adeptföretagets utveckling och för partnern förståelse för det och sin egen verksamhet i relation till det.
nätverkspartner
Partnern både bidrar till och delar med sig av ett nätverk som är av värde för adept, mentor och partnerföretaget och får detsamma tillbaka.
inspirationspartner
Partnern får inspiration till kreativitet och innovation genom att förstå en annan verksamhet, och inspirerar tillbaka genom att dela med sig av sin verksamhet.

Partnerföretagens engagemang är skräddarsytt utifrån verksamhet, kunskap och ambition i engagemanget.

Partners i Gro engagerar sig från och med 2018.

mail
claudia@gromentor.se
telefon
+46 70 717 01 06
post
Box 56039
102 17 Stockholm